שיפור במגמת "מדד הביורוקרטיה": ברבעון הראשון נרשם ציון שיא מאז תחילת המדידה של 6.97 מערכת בתי המשפט במקום האחרון ומשרד התחבורה במקום הראשון

אוריאל לין: "צמצום הביורוקרטיה והרגולציה הם אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של המשק וניתן לבצעם ללא עלות כספית. יש להציבם כאחד מהיעדים המרכזיים בכל הדיונים המתנהלים כיום בעיצוב המדיניות הכלכלית."

"יש להטיל חובה אישית על המנכ"לים של כל משרדי הממשלה להשקיע בניהול יעיל ובשיפור השירות לציבור ולעסקים. חובה זו צריכה להיות אחד המדדים על פיהם ישפטו מנכ"לי משרדים בעתיד בביצוע תפקידים. "
 
שי חיון: "ציון מדד קרוב ל 7 משקף עדיין רמה בינונית של שירות שרחוקה מלספק את הציבור ואת העסקים בישראל. בהשוואה לחברות במגזר הפרטי ציון זה הוא בגדר נכשל שמוביל ארגונים לקריסה עסקית עקב נטישה של לקוחות. "
 
 
מסיכום הרבעון הראשון לשנת 2013 של מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר, המבוצע באמצעות חברת SQ "השביל שלך להצלחה", עולה כי מדד רשם עליה בשירות לעומת הרבעון הקודם והציג ציון שיא מאז תחילת המדידה של 6.97. לאחר שראינו בשנת 2012 מגמת ירידה זוחלת בין הרבעונים וציון המדד ברבעון האחרון של השנה עמד על 6.73, שנת 2013 נפתחת בכיוונים חיובים של שיפור.
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "אין ספק כי למדד הביורוקרטיה, שיזמה לשכת המסחר, היתה השפעה משמעותית בחיזוק המודעות של משרדי הממשלה לשפר את השירות לאזרח ולמגזר העסקי, אולם אסור להסתפק בכך. צמצום הביורוקרטיה והרגולציה יחד עם שיפור השירות הם אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של המשק וניתן לבצעם ללא עלות כספית. יש להציבם כאחד מהיעדים המרכזיים בכל הדיונים המתנהלים כיום בעיצוב המדיניות הכלכלית ותקציב המדינה."
 
לין אף מציע להטיל חובה אישית על המנכ"לים של כל משרדי הממשלה להשקיע בניהול יעיל ובשיפור השירות לציבור ולעסקים. "חובה זו צריכה להיות אחד המדדים על פיהם ישפטו מנכ"לי משרדים בעתיד בביצוע תפקידים. "
 
שי חיון, מנכ"ל SQ מציין כי השיפור ברבעון הראשון של השנה נובע מעליה בשירות ברוב המשרדים במדד. ציון מדד קרוב ל 7 משקף עדיין רמה בינונית של שירות שרחוקה מלספק את הציבור ואת העסקים בישראל. בהשוואה לחברות במגזר הפרטי ציון זה הוא בגדר נכשל שמוביל ארגונים לקריסה עסקית עקב נטישה של לקוחות. כמעט ולא רואים עסקים רציניים במגזר הפרטי שמדד השירות שלהם נמוך מ 8. מרבית העסקים היום נמצאים על נורמה של מעל 8.4. יחד עם זאת, המגמה היא גם נתון חשוב ואין להתעלם ממגמה חיובית, שחזקה על הממשלה החדשה להמשיך ולדבוק בה.
 
"הנתונים מראים כי ברבעון הראשון של 2013 משרדי התמ"ת, האוצר ומערכת בתי המשפט הציגו שיפור במדדי זמן הלקוח, משרד הבריאות והביטוח הלאומי שיפרו את היחס האישי של העובדים. משרד התחבורה שיפר את היחס האישי וזמן הלקוח ומשרד הפנים השתפר הן ביחס האישי והן במקצועיות ואיכות הפתרון."
 
"מדד הביורוקרטיה", המתפרסם אחת לרבעון, פורסם לראשונה בספטמבר 2008 והעניק לשירות הממשלתי ציון שביעות רצון נמוך מאוד - רק 6.5. ברבעון האחרון של 2008 נראו סימנים של עליה לכיוון של 6.61. בשנת 2009 חלה ירידה לרמות שפל. בשנת 2010 חל שיפור במדד ושנת 2011 הסתכמה בירידה בציוני משרדי הממשלה. בשנת 2012 המדד הציג את הציון השנתי הגבוה ביותר (6.78) מתחילת המדידה. עם זאת ולמרות האופטימיות יש לציין כי בהשוואה רבעונית עולה כי 2012 התאפיינה בירידה הדרגתית ומתונה בציוני המדד. 
   
מי המשרד הכי ביורוקרטי? 
 
1.        במקום הראשון, הגוף הממשלתי הנוח ביותר למגזר העסקי הוא משרד התחבורה (7.44). המשרד שומר על המקום הראשון רבעון שלישי ברציפות, נראה כי משרד זה מפנים את ביקורתו של המגזר העסקי ופועל באופן רציף להשיג שיפור הדרגתי ויציב בשירות.
2.        במקום השני נמצא משרד התמ"ת (7.17) שרשם עלייה ברבעון הנוכחי (לעומת 6.90 ברבעון קודם). במחצית השנייה של 2012 המשרד הציג ירידה בשירות מתחת לציון 7 שאפיין אותו, ברבעון הראשון של 2013 המשרד מציג שיפור וחוזר לרמת השירות שאפיינה אותו ותופס את המקום השני במדרוג המשרדים.
3.        במקום השלישי משרד הפנים – המשרד מציג רבעון שני ברציפות של עליה בשירות ופותח את שנת 2013 עם ציון מדד של 6.93. לאורך המדידה המשרד מציג מגמה מעורבת ונקוה שיצליח לשמר ואף להמשיך ולשפר את השירות לעסקים.
4.        במקום הרביעי - משרד האוצר עם ציון מדד של 6.80. המשרד שומר על יציבות בשירות (6.7 ברבעון 4 2012) וממקום בטוב באמצע בין המשרדים הלקחים חלק במדד.
5.        במקום החמישי משרד הבריאות עם ציון מדד של 6.78. המשרד מציג מגמה מעורבת בשירות ואינו מצליח להתרומם ולשפר את מיקומו במדד.
6.        במקום השישי ובצמוד למקום החמישי נמצא הביטוח הלאומי עם ציון מדד של 6.76. ברבעון הנוכחי המוסד שומר על יציבות בשירות ובכך נבלמת ירידה של שני רבעונים ברציפות.
7.        במקום השביעי והאחרון נמצאת מערכת בתי המשפט עם ציון מדד של 6.48. לאחר ירידה ברבעון האחרון של 2012 (ציון מדד 6.22), שנת 2013 נפתחת בעליה בשביעות הרצון של בעלי העסקים מהשירות. 
 
באיזו מידה הביורוקרטיה פוגעת בעסקים?
 
מנתוני מדד הבירוקרטיה עולה כי כ- 35% מהעסקים בישראל סבורים כי הבירוקרטיה במשרדי הממשלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקים שלהם, כאשר הבירוקרטיה במערכת בתי המשפט ובמשרד הבריאות הכי הפוגעת ביותר בעסקים. 
  
מה מעכב כל משרד?
 
ברבעון 1 2013 העסקים ממשיכים להלין על זמן תהליך הטיפול בפנייה למשרדי הממשלה. בביטוח לאומי זמינות נציגי המשרד מהווה את הפרמטר המעכב של המשרד, בכל יתר המשרדים בולט חוסר שביעות הרצון מזמני התהליכים.
 
שי חיון, מנכ"ל SQ מדגיש כי "מניתוח שמקיימת SQ בקרב עשרות חברות במגזר הפרטי אנו מזהים הרעה שחלה בנושא זמינות של השירות בארגונים רבים. אותה הרעה הובילה לשינוי בסדר העדיפות של הציבור ולעליה משמעותית בחשיבות של זמינות הפתרון לעומת שנים קודמות. בהקשר זה נתוני המדד מעודדים – בסוף 2012 היתה הרעה בזמני התהליך ובזמינות חלק מהמשרדים לציבור, אולם ברבעון הראשון של 2013 נראה כי קיימת יציבות ואף שיפור. טיפול נקודתי בנושא יכול להוות מנוף לצמצום תחושת הביורוקרטיה שחשים בעלי העסקים."
 
איזה משרד מבזבז הכי הרבה זמן?
 
"מדד הביורוקרטיה" של איגוד לשכות המסחר, המבוצע באמצעות חברת SQ, מגלה כי נושא הסחבת וזמן הטיפול הם גורם הביורוקרטיה העיקרי. להערכת העסקים - הזמן הסביר הממוצע לטיפול בפנייה הינו כשלושה שבועות וחצי (3.55), בעוד שזמן הטיפול בפועל עומד על כמעט עשרה שבועות (9.83).
 
נתוני המדד מעלים כי הגורם המתהדר בתואר מבזבז הזמן הגבוה ביותר הינה מערכת בתי המשפט עם זמן שיא של כמעט 28 שבועות (מעל חצי שנה) לטיפול בעסקים הפונים אליה. לשם השוואה, במגזר העסקי סבורים כי זמן הטיפול בעסקים צריך לארוך לא יותר מעשרה שבועות.
 
נתוני המדד מראים כי הפונים לביטוח הלאומי מדווחים על זמני טיפול ארוכים בכמעט חודשיים (6.15 שבועות) מהזמן הסביר (0.85 שבועות) בעיניהם. במוסד לביטוח לאומי נראה הפער הגדול ביותר בין זמן הטיפול בפועל לזמן הסביר והוא עומד על פי 7.24.
 
במשרד האוצר זמן הטיפול בפועל עומד על 6.39 שבועות לעומת 1.25 שבועות שהינו זמן סביר לטיפול בעיני העסקים. המשרד עשה שיפור משמעותי מאז נתוני 2010 בהם עמד המשרד על זמני טיפול של 10 שבועות ומעלה. אולם הוא עדיין בולט בין המשרדים המבזבזים זמן לעסקים עם פער של 5 שבועות בין זמן הטיפול לזמן הסביר לטיפול.
 
הסחבת במשרד הבריאות לא מצטמצמת ברבעון הנוכחי. העסקים מדווחים כי הטיפול במשרד הבריאות לוקח בממוצע 9.51 שבועות בעוד שזמן הטיפול הנתפס כסביר עומד על 2.9 שבועות.
 
במשרד הפנים זמן הטיפול הממוצע עומד על 12.7 שבועות בעוד זמן הטיפול הסביר עומד על 4.44, הבדל של כשמונה שבועות.
 
במשרד התמ"ת משך הטיפול הממוצע אורך 8.92 שבועות, בעוד הזמן הנתפס כסביר עומד על 6.70 שבועות, הפער בין משך הטיפול בפועל לזמן הטיפול הסביר הינו הנמוך ביותר מבין המשרדים ועומד על כשבועיים בלבד.
 
במשרד התחבורה זמן הטיפול בפועל הוא הקצר ביותר מבין המשרדים (בדומה לרבעונים קודמים), והוא עומד על 4.34 שבועות לעומת 1.27 שבועות שהינו זמן סביר לטיפול בעיני העסקים. 
  
ניתן לצפות בנתונים בזמן באתר www.sqm.co.il , כניסת לקוחות - שם משתמש: biro , סיסמא: biro

למידע נוסף בתחום זה