ירידה של כ-470 מיליון דולר ביבוא מוצרי צריכה לישראל במהלך שמונת החודשים הראשונים של 2012

לין: הירידה בנתונים מעידה על כך שהצרכן הישראלי נעשה סלקטיבי יותר, רגיש ומודע להתפתחויות הכלכליות בעולם.
יבוא מוצרי צריכה למשק רשם ירידה של 7% בחודשים ינואר-אוגוסט 2012 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתונים מנוכי עונתיות. המדובר בירידה של כ- 470 מיליון דולר, כאשר סך יבוא מוצרי הצריכה הסתכם בתקופה זו בכ- 6.4 מיליארד דולר. כלכלני האיגוד מציינים כי עיקר הירידה נרשמה ביבוא מוצרים בני קיימא.
 
נתונים אלה מצטרפים למדד אמון הצרכנים השלילי לתקופה זו אשר פורסם ע"י הלמ"ס. מדד זה מבטא את הציפיות הפסימיות של הצרכנים בנוגע למצב הכלכלי  של משקי הבית והמדינה בכלל.
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הירידה בנתונים מעידה על כך שהצרכן הישראלי נעשה סלקטיבי יותר, רגיש ומודע להתפתחויות הכלכליות בעולם. זאת על אף שהשפעתן המזיקה טרם הגיעה לישראל. 
 
יבוא מוצרי הצריכה מתחלק לשני תחומים. האחד, יבוא "מוצרים בני קיימא" דוגמת מכוניות, ריהוט וחשמל ביתי, המהווים כ 40% מהיקף היבוא. והשני, יבוא "מוצרים לצריכה שוטפת" דוגמת מזון, תרופות, כלי בית, ביגוד והנעלה - המהווים כ 60%  מהיקף היבוא (נכון לתקופה הנסקרת).
 
מסקירת לשכת המסחר עולה כי יבוא המוצרים לצריכה שוטפת רשם ברבעון הראשון ירידה קלה של כ 3% המתבטאת בכ- 137 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יבוא זה  הסתכם בכ- 3.9 מיליארד דולר.
 
מפילוח יבוא המוצרים לצריכה שוטפת עולה כי ביבוא מזון ומשקאות, נרשמה ירידה של כ-11% שהם כ- 177 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 1.4 מיליארד דולר; ביבוא מוצרי הלבשה והנעלה נרשמה עליה של כ- 3%, שהם כ 40 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם ב 1.2 מיליארד דולר; ביבוא כלי בית נרשמה ירידה של כ- 4%, שהם כ- 15 מיליון דולר, היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 381 מיליון דולר; ביבוא התרופות נרשמה ירידה של כ 12%, המהווים כ- 45 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 333 מיליון דולר; ביבוא יתר המוצרים לצריכה שוטפת נרשמה עליה של 12%, המהווים כ- 60 מיליון דולר, והיקפם הסתכם  בכ- 572 מיליון דולר.
 
יבוא מוצרים בני קיימא רשם בינואר-אוגוסט 2012 ירידה של כ- 12% שהם כ- 332 מיליון דולר והסתכם בכ- 2.47 מיליארד דולר.
 
מבין המוצרים לצריכה בת קיימא נרשמה ירידה של 8% ביבוא כלי תחבורה, שהם כ- 70 מיליון דולר, היקף היבוא בענף זה הסתכם ב 769 מיליון דולר; יבוא רהיטים ומוצרי חשמל ביתיים רשם ירידה של כ 14%, שהם כ- 248 מיליון דולר, והסתכם ב 1.5 מיליארד דולר. 
למידע נוסף בתחום זה