נשיא איגוד לשכות המסחר לשר האוצר: מתן את ההעלאה במחירי הדלק מבלי לפגוע בהכנסות המדינה

נוכח העלייה הצפויה במחירי הדלק, מציע נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, לשר האוצר למתן את ההעלאה במחירי הדלק מבלי לפגוע בהכנסות המדינה. כל תוספת הכנסה הנובעת ממע"מ על הדלק תקוזז כנגד הפחתת הבלו על הדלק.
על פי הצעתו של לין כל תוספת הכנסה הנובעת ממע"מ, הנגבה כתוצאה מעליית מחירי הדלק, תקוזז כנגד הפחתת הבלו על הדלק. הבלו הנקבע בשקלים קבועים, העומד על 2.96 ₪ לליטר דלק.
 
לין, ששימש בעבר כממונה על הכנסות המדינה ומנכ"ל משרד האנרגיה, חזר והביע עמדתו כי אסור בשום אופן להפוך את המע"מ למס דיפרנציאלי. "אסור להפחית את שיעור המע"מ על הדלקים שכן מהלך כזה יגרום לפגיעה באחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר במערכת המסים  ויאלץ את המדינה להטיל מסים חדשים גרועים. מע"מ הוכיח עצמו לאורך השנים כמס המוצלח והאפקטיבי ביותר במדינה ואם נהפוך אותו למס דיפרנציאלי נמוטט את יסודותיו."
 
כמו כן, הוסיף לין כי העלאת מחירי הדלק תגרום גם לצמצום השימוש ברכבים, דבר שישפיע ישירות על ירידת הכנסות המדינה מהבלו על דלקים. "הרכבים מהווים כלי עבודה לכל דבר. אם בגלל העלאה במחירי הדלקים, עובדים רבים לא ישתמשו ברכביהם, משמעות הדבר היא בזבוז שעות עבודה רבות ועלות גבוהה ביותר למשק. באופן מיוחד, המשמעות היא פגיעה ישירה במגזר העסקי שמנהל ציי רכב רבים לצורך אספקת מוצרים ושירותים, שעלות השימוש ברכב מהווה חלק מהותי מתקציבם השוטף." 
למידע נוסף בתחום זה