איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר | תעודות הסל בלשכת המסחר | מאמרי דעה | 02/03/2015

איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: לאור הפחתת שיעורי הריבית במשק, נפדו בחודש פברואר 2015 כ-1.8 מיליארד שח מתעודות פיקדון

לאור העליות החדות במרבית המדדים בבורסות העולם בחודש פברואר 2015, שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש החולף למעל 121.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-117 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש ינואר 2015 , כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בשנת 2015 נמשכת המגמה של הפניית השקעות חדשות לאפיקים מנייתים בחו"ל, כך שמתחילת השנה הושקעו בנטו מעל 1 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל. יחד עם זאת, למרות העלייה במדדי הבורסה המקומית וגיוס חיובי בחודש פברואר 2015 של כ-291 מיליון ₪, הרי שמתחילת השנה ישנו גיוס שלילי בתעודות סל על מדדי מניות בארץ (פדיונות של כ-28 מיליון ₪), מה שממשיך לפגוע במחזורי המסחר בבורסה בתל-אביב".

לדברי סולומון, "בחודש פברואר 2015 אנו רואים גם פדיון חד בתעודות פיקדון בשיעור של כ-1.8 מיליארד ₪ (מתחילת השנה פדיון של 2.1 מיליארד ₪), וזאת לאור הירידה בשיעורי הריבית במשק, כשבמקביל עמדו למשקיעים אלטרנטיבות השקעה טובות הן באפיקים מנייתיים, והן באפיקים אג"חיים, שהניבו תשואה נאה, לאור עליית המדדים השונים".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש פברואר 2015, הינה כדלקמן: כ-23.1% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-28.1 מיליארד ₪, כ-32.7% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-39.8 מיליארד ₪, כ-18.8% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.9 מיליארד ₪, וכ-19.1% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של מעל 23.2 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש פברואר 2015 מנפיקת תעודות הסל שגייסה הכי גבוה, הינה הראל סל (מעל 280 מיליון ₪), שהיא גם המנפיקה שגייסה הכי הרבה מתחילת השנה (כ-440 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-29.9% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.4% משוק תעודות הסל."
טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים ניתן למצוא בקבצים המצורפים.

למידע נוסף בתחום זה