Chamber TV | 26/03/2019

לין לראשי המפלגות: בטלו את אפלית המס לטובת ספקים בחו"ל ולרעת היצרנים, היבואנים והקמעונאים

להצטרפות למאבק לחצו כאן

לחומרים נוספים בנושא המאבק לחצו כאן

לין לראשי המפלגות: בטלו את אפלית המס לטובת ספקים בחו"ל ולרעת היצרנים, היבואנים והקמעונאים