Chamber TV | 05/09/2018

יו"ר תאגידי הבנייה בראיון בנושא פתיחת המכסות לחברות זרות

 בעקבות החלטת המדינה לפתוח מכסות לחברות זרות, התראיין יו"ר תאגידי הבנייה בלשכת המסחר, מר אלדד ניצן, לתוכנית "סודות הנדל"ן" של ערוץ עשר בתאריך 01/09/18.

צפו בדברים שאמר!  

יו"ר תאגידי הבנייה בראיון בנושא פתיחת המכסות לחברות זרות