Chamber TV | 24/01/2018

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | דברי פתיחה

מדוע המאבק ברגולציה חשוב? כיצד הרגולציה משפיעה על בעלי העסקים במדינה ועל המגזר הציבורי?

צפו בעו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, המציג את נושא הרגולציה ומאבק לשכת המסחר במסיבת העיתונאים שהתקיימה בלשכת המסחר בתאריך 23/01/18. 

המאבק בעודף הרגולציה - מסיבת עיתונאים | דברי פתיחה