תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסמם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד כל כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 216 - שמני מאכל צמחיים ות"י 228 - שמני מאכל צמחיים: בדיקות, במקומם יבוא ת"י 216 - שמנים צמחיים, מהדורת 2014.

ת"י 636 - שטיחי טקטסיל: דרישות טיב (החלפת התקן על חלקיו השונים).

ת"י 682 (חלקים 1 ו- 2) - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות; שיטות בדיקה (החלפת התקנים).

ת"י 15194 - אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (החלפת התקן).

ת"י 1847 חלק 4 - סולמות: סולמות מפרקיים.

ת"י 1941 (חלקים 3,2,1) - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן
מ- 1100 מגפ"ס או שווה לו; מכלים מפלדה מנורמלת (החלפת התקנים מ- 2004 עם מהדורות מ- 2014).

ת"י 60065 - מכשור שמע חוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות (פרסום ג"ת מס' 1 מ- 2014).

למידע נוסף בתחום זה