תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 961 חלק 6.01 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע - אופייני חסינות - גבולים ושיטות בדיקה.

ת"י 961 חלק 48.07 - תאימות אלקטרומגנטית עבור ציוד ושרות בספקטרום רדיו (ERM).

ת"י 1022 - אבקות לכיבוי אש מדרגה ד'.

ת"י 1022 חלק 1 - כיבוי אש: אבקות כיבוי אש (למעט אבקות כיבוי אש מדרגה ד').

ת"י 1263 (חלקים 2,1) - רשתות בטיחות: דרישות בטיחות - התקנה, שיטות בדיקה.

ת"י 1358 חלק 1 - מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות (ג"ת מס' 2).

ת"י 1555 חלק 3 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף (ג"ת מס' 1).

ת"י 1629 - מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 3101 - ניהול סיכונים - כלים.

ת"י 6250 - דירוג בית בטוח לילדים.

ת"י 6267 - יריעה ביטומנית גלית.

ת"י 5093 - דליקות של וילונות.

ת"י 5281 חלק 4 - בניה בת קימה: בנייני מוסדות חינוך.

ת"י 5566 חלק 2 - מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף (ג"ת מס' 1).

ת"י 9796 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - סכמות חתימה דיגיטלית (ספרתית) המאפשרות שחזור מסר....

ת"י 10118 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - פונקציות HASH העושות שימוש בצופן בלוקים שאורכו N סיביות.

ת"י 14888 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: כללי.

ת"י 14880 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי - לוגריתם בדיד.

ת"י 15443 חלק 2 - שיטות אבטחה: מסגרת להבטחת אבטחת מידע: שיטות אבטחה.

ת"י 16321 חלק 1 - מישוב אדי דלק - שיטות בדיקה לאישור סוג.

ת"י 16321 חלק 2 - מישוב אדי דלק במהלך תדלוק רכבים בנקודות שירות: שיטות בדיקה.

ת"י 27000 - טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח.

ת"י 27001 - טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח.

ת"י 50160 - מאפייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות להספקת חשמל.

ת"י 61000 חלק 2.08 - תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - שקיעות מתח קצרות במערכות הספקת חשמל ציבוריות עם תוצאות מדידה סטאטיסטיות.

למידע נוסף בתחום זה