הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה גיליונות תיקון או הצעות לגיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (ג"ת מס' 5), (נושא גיליון התיקון: בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

למידע נוסף בתחום זה