הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 (חלקים 6,5,4,3,2) – מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מלבני עץ או/וגם מלבנים מחומרים אחרים (למעט פלדה) לדלתות סובבות; דלתות לבודות סובבות; דלתות סובבות מעץ מקשי; מכללי דלתות הזזה פנימיות; מכללים מוגמרים – דלתות סובבות.

ת"י 90 (חלקים 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9) – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים; דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים; דרישות מיוחדות למדיחי כלים; דרישות מיוחדות למכונות כביסה; דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.

ת"י 1003 (חלקים 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים – זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – שיטות בדיקה; גבולות מותרים; כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – שיטת בדיקה; גבולות מותרים; כלי זכוכית עמוקים – שיטות בדיקה; גבולות מותרים.

ת"י 1080 חלק 17 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: מסדר נתונים.

ת"י 1318 חלק 1 – יין: הגדרות ותהליכים.

ת"י 5068 – מערכות זיגוג בבניינים – סימון בתווית אנרגיה (ג"ת).

ת"י 13537 – שקי שינה.

ת"י 27031 – טכנולוגיית המידע – שיטות אבטחה – קווים מנחים למוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית.

ת"י 60601 (חלקים 2.3, 2.6) – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו.

ת"י 60745 חלק 2.3 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ומשחקות דיסקה.

ת"י 60896 חלק 11 – מצברים נייחים מטיפוס עופרת – חומצה – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים.

ת"י 61347 (חלקים 1, 2.12, 2.3) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות; דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות; דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות).

למידע נוסף בתחום זה