נוהלי בדיקות תקן חדשים ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה והעביר לידי האיגוד את נוהלי הבדיקות החדשים ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 900 חלק 2.25 - תנורי מיקרוגל לרבות תנורי מיקרוגל משולבים (מהדורה ג').

נספח ש' 1117 - אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה (מהדורה ה').

נספח ש' 15194 - אופניים עם מנוע עזר חשמלי (מהדורה א').


למידע נוסף בתחום זה