הודעות בדבר ביטול תקנים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות בנוגע לביטול התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 90 חלק 3 - בנזין לרכב מנועי: בנזין 96 אוקטון.

ת"י 110 חלק 1 - לוחות צמנט מחוזק בסיבים: לוחות גליים מאסבסט-צמנט.

ת"י 110 חלק 2 - לוחות צמנט מחוזק בסיבים: לוחות שטוחים מצמנט מחוזק בסיבי אסבסט.

ת"י 110 חלק 3 - לוחות צמנט מחוזק בסיבים: לוחות שטוחים מצמנט מחוזק בסיבי אסבסט ותאית.

ת"י 211 - מחוללי אציטילן.

ת"י 257 - פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור.

ת"י 544 - פתילים לחיבור מכשירי חשמל מיטלטלים: צבעי היכר של הגידים.

ת"י 547 חלק 1 - כבלים תת קרקעיים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתח עד 1,000 וולט.

ת"י 1113.2 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף ציר 75 אום (0.8/3.7) בעל מוליך מרכזי עשוי נחושת, דיאלקטרן מוקצף וסוכך עשוי מקלעת נחושת.

ת"י 1113.4 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף ציר 75 אום (0.8/3.7) המתאים גם להתקנה חיצונית, בעל מוליך מרכזי עשוי נחושת, דיאלקטרן מוקצף וסוכך עשוי מקלעת נחושת.

ת"י 1113.16 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף ציר - 75 אום (1.0/4.6) בעל מוליך מרכזי עשוי פלדה מצופה נחושת, דיאלקטרן מוקצף, מוליך חיצון עשוי פס נחושת ומקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון עמיד בקרינה על סגולה.


למידע נוסף בתחום זה