שינויים בקבוצות תקנים, בבדיקות יבוא

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם הודעה בתאריך 22.11.2013 בנוגע לשינויים בקביעת קבוצות התקנים לצורך בדיקות יבוא, כדלקמן:

א. סעיף 32 של ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות, וסעיף 32 של ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים, יועברו מקבוצה מס' 3 לקבוצה מס' 1.

ב. מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה, אשר חל עליהם תקן ת"י 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבית מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, יועברו מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3. שאר המוצרים עליהם חל תקן ת"י 33 חלק 1 יישארו בקבוצה מס' 1.

ג. סעיפים 4.7.7, 4.8.3, 4.8.4, 4.9.6, 4.13.7, 4.14.6 ו- 4.14.7 של התקן ת"י 1117 - אופניים: אופני עיר ואופני לשבילי רכיבה, יועברו מקבוצה מס' 2א' לקבוצה מס' 3. שאר סעיפי התקן יישארו בקבוצה מס' 2א'.

ד. סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו- 4.14.5 של התקן ת"י 14765 - אופניים: אופני ילדים, יועברו מקבוצה 2א' לקבוצה מס' 3. שאר סעיפי התקן יישארו בקבוצה מס' 2א'.

השינויים הנ"ל יכנסו לתוקף כעבור שלושים יום מיום פרסום ההודעה, למעט השינוי בסעיף א' לעיל שיכנס לתוקף ביום 1.5.2014.

חברים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה.
למידע נוסף בתחום זה