תקנים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי הודיע לאיגוד לאחרונה שמנכ"ל המכון חתם ואישר את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 6200 חלק 1 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד.

ת"י 6200 חלק 2 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 6200 חלק 3 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה.

ת"י 27005 – טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה – ניהול סיכוני אבטחת מידע.

ת"י 27006 – טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה – דרישות לגופים העורכים מבדקי התעדה למערכות לניהול אבטחת מידע.

ת"י 1513 – בטון קל לשימושים לא מבניים.

ת"י 789 – סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה.

ת"י 6245 – מערכות לסילוק אשפה מקומות בבניינים.

ת"י 33 חלק 2.01 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: מפסקים.

ת"י 33 חלק 2.03 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות עבור מפסקים.

ת"י 1752 חלק 1 – מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום.

ת"י 7816 (חלקים 15,7,1) – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים: אופיינים פיזיים; פקודות לשפת שאילתות כרטיס מובנית; יישום מידע והצפנה.

ת"י 10373 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: מאפיינים כלליים.

ת"י 10373 חלק 3 – כרטיסי זיהוי – מעגלים מוכללים עם מגעים ומישקים להתקנים קשורים.

ת"י 10373 חלק 6 – כרטיסי זיהוי – שיטות בדיקה: כרטיסי קירבה.

ת"י 14443 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי קירבה: מאפיינים פיזיים.

ת"י 14443 חלק 3 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי סמיכות: אתחול ומניעת התנגשויות.

ת"י 14443 חלק 4 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע – כרטיסי קירבה: פרוטוקול שידור.

למידע נוסף בתחום זה