שר האוצר חתם על מכסה חדשה של 300 טון ליבוא אבקת חלב לצורך ייצור תמ"ל בפטור ממכס מכל מדינות ה WTO עד סוף שנת 2021

שר האוצר חתם על צו (מק"ח 1975) שפורסם ברשומות ב-23.11.2021 המייצר מכסה חדשה של 300 טון ליבוא אבקת חלב לצורך ייצור תמ"ל בפטור ממכס מכל מדינות ה-WTO וזאת בהוראת שעה עד סוף שנת 2021. הדבר נעשה באמצעות פיצול פרט המכס 04.02.102000, כך שיכלול התייחסות נפרדת לאבקת חלב לייצור תכשירים המתאימים לתינוקות או לפעוטות שבגדר פרט 19.01, לעומת טובין שישמשו בתעשיות אחרות

בפרט מכס 04.02.102000 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 מסווגים חלב ושמנת מרוכזים או כוללים תוספת של סוכר או ממתיק אחר, בעלי תכולת השומן שאינה עולה על 1.5%, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הכלכלה שהם מיועדים לייצור שוקולד, ממתקים, מזון לבעלי חיים, גלידות או תכשירי מזון שבגדר פרט 19.01, לרבות תכשירים המתאימים לתינוקות או לפעוטות (להלן- תמ"ל). שיעור המכס החל על טובין אלו הוא 162%. בשנת 2021 נוצר מחסור באבקת חלב המתאימה לייצור תמ"ל בישראל ובמדינות האיחוד האירופי.

 

על מנת לאפשר את המשך הייצור של תמ"ל בארץ ולמנוע עליית מחירים, חתם שר האוצר על הוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2021 שמייצרת מכסה חדשה של 300 טון ליבוא אבקת חלב לצורך ייצור תמ"ל בפטור ממכס מכל מדינות הWTO. לצורך כך, פרט המכס 04.02.102000 פוצל, כך שכולל התייחסות נפרדת לאבקת חלב לייצור תכשירים המתאימים לתינוקות או לפעוטות שבגדר פרט 19.01, לעומת טובין שישמשו בתעשיות אחרות.

 

לעיון בצו החתום המלא שפורסם ברשומות ביום 23.11.2021 (מק"ח 1975)- לחצו כאן

לעיון בדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה