קבילות מספרי "יצואן מאושר" REX ו- EORI

שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור במינהל המכס שלחה אלינו את ההודעה הבאה:


עקב פניות שהתקבלו בנושא קבילות מספר "יצואן מאושר", לרבות תקינות הפורמט בו צוין, ברצוני להבהיר בזאת, כי:

  • ככלל, רשות המכס בכל מדינת הייצוא הנוגעת בדבר, הינה מוסמכת לקבוע את תקינותם של המספר והפורמט המופיעים בהצהרת החשבוניות המונפקות על ידי יצואנים מאושרים בשטחיה. במקרה של ספק באשר לתקינות המספר או הפורמט של היצואן המאושר, מומלץ לפנות למכס במדינות היצוא לבירור.
  • עם זאת, מינהל המכס מבקש להביא לידיעת ציבור העוסקים כי מסמך העדפה קביל לשם קבלת העדפת מכס הוא רק אחד מאלו המפורטים בהסכמי הסחר עם ישראל. הצהרות הכוללות מספרים מסוג REX או מסוג EORI או כל מסמך העדפה אחר לא מוכר, בשימוש מדינות האיחוד האירופי מול מדינות מסוימות אך לא על-פי ההסכמים האירופאים ים תיכוניים ישראל – איחוד אירופי, ולפיכך אינן מוכרות על ידי מדינת ישראל במסגרת הסכמי הסחר שלה, והעדפת מכס לא תינתן בגינן.
למידע נוסף בתחום זה