הודעה ליבואנים בנושא יבוא מכשירים סלולריים בעלי יכולת טעינה אלחוטית

משרד התקשורת מזכיר כי אישור פטור מרישיון סחר מאפשר יבוא ציוד קצה רט"ן הפועל גם בתדרים
נוספים על אלו שבהם פועלות רשתות הרט"ן, בתנאי שהפעולה בתדרים הנוספים היא בהתאם לצו אי
תחולת הפקודה.

 

מכשיר סלולרי (יחידת קצה רט"ן) בעל יכולת טעינה אלחוטית כולל בתוכו תדרי עבודה שאינם כלולים בצו זה.

 

לכן, במידה וישנה כוונה לייבא מכשיר סלולרי או כל ציוד קצה רט"ן בעל יכולת טעינה אלחוטית יש להגיש בקשה מקוונת לאישור מיוחד מאגף רישוי במשרד התקשורת ולצרף את אישור פטור מרישיון סחר שברשות היבואן.

 

מצ"ב קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה