רישיון יבוא בפרטים 93.05 ו - 93.06 (ציוד צבאי)

להלן הבהרות בנוגע לחובת קבלת רישיון יבוא בפרטי המכס הנ"ל, לפי התוספת הראשונה ל-צו יבוא חופשי, כפי שפורסמו לאחרונה על ידי הנהלת המכס:

"הבהרות ודגשים למק"ח 1756 מיום 31.03.2015 :

1. כיום בצו יבוא חופשי בפרטי מכס 93.05 ו – 93.06 קיימת דרישה לרשיון יבוא מהמשרד לביטחון פנים או ממשרד הכלכלה לפי העניין.

בסעיף 2 (2) (3) למק"ח זה, נוספה דרישה לרשיון יבוא ממשרד הביטחון בפרטי מכס: 93.05.9100 ו- 93.06.9090.

על מנת שלא יווצר מצב בו ידרשו שני רשיונות יבוא משתי רשויות מוסמכות (הן ממשרד הכלכלה / ביטחון פנים והן ממשרד הביטחון).

פרטי מכס אלה היו אמורים להיות ממועטים בטור ב' מפרטי המכס הראשיים (93.05 ,93.06 ).

צו יבוא חופשי יתוקן בהתאם עקב טעות זו.

עד לתיקון הצו, לפי התוספת הראשונה, חלה חובת רשיון משרד הביטחון בלבד בפרטי המכס: 93.05.9100 ו- 93.06.9090 .

2. תשומת לבכם כי התיקון הקובע את משרד הביטחון כרשות מוסמכת, יכנס לתוקף ב-1.6.15. עד ליום 31.5.2015 יונפקו רישיונות היבוא ע״י משרד הכלכלה - מחוז ת״א.

מיום 1.6.2015 תתאפשר הגשת בקשות לרישיון יבוא מאת משרד הביטחון.

רשיונות יבוא שניתנו ע״י משרד הכלכלה עד ליום 1.6.2015 ישארו בתוקף עד למועד הנקוב ברישיון ולא יהיה צורך בהפקת רישיון יבוא נוסף ע״י משרד הביטחון."

למידע נוסף בתחום זה