הוטלה חובת רישוי ביבוא חיטה וצמנט פורטלנד

בתאריך 3.9.2013 פורסם צו ברשומות על ידי שר הכלכלה על פיו הוכנסו לחובת רישוי ביבוא המוצרים חיטה וצמנט פורטלנד.

על פי הצו תוקנה התוספת הראשונה ל-"צו יבוא חופשי" והוטלה חובת רישוי על יבוא המוצרים הנ"ל, כדלקמן:
* חיטה וחיטה מעורבת בשיפון, המסווגת בפרט מכס 10.01.
* צמנט פורטלנד המסווג בפרטי המכס: 25.23.2100 (צמנט לבן, אם צבוע מלאכותית או לא) ו- 25.23.2900 (צמנט פורטלנד אחר).

למידע נוסף בתחום זה