הסרת חסמי יבוא כדרך להקל על ההתמודדות עם משבר הקורונה

משבר הקורונה מורכב וקשה וההשלכות הנובעות ממנו מרחיקות לכת.

הלשכה פועלת במגוון אפיקים מול משרדי הממשלה בהקשר זה ובין היתר אנו פועלים ליצר הקלות בהליך היבוא כדרך להרחיב את היצע המוצרים שניתן לייבא לישראל וכך לצמצם ולו במעט את הנזק הנגרם ליבואנים ולמשק כתוצאה מספקים בעולם שמוגבלים ביכולת שלהם לספק סחורה.

 

במסגרת זו, נודה על קבלת התייחסויות שלכם לגבי מוצרים שתהליך היבוא (הדרישות הבירוקרטיות ולא הדרישות המהותיות) מגביל את היכולת שלכם להחליף ספק ו/או לגוון את ההיצע מאותו ספק ושיש דחיפות גבוהה מבחינתכם שיינתן לכך מענה.

 

נא פרטו מהם המוצרים הבעייתיים ביותר מבחינתכם ותארו את התהליך הבירוקרטי הרלוונטי לאותו מוצר, הזמן שלוקח להשיג אישור / רישיון והעלויות שנגרמות לכם כתוצאה מכך שמגבילות את האפשרות שלכם לגוון את ההיצע.

 

התייחסויות נא העבירו בהקדם בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

רז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה, razh@chamber.org.il, 03-5631011

מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה, meravk@chamber.org.il , 03-5631116

למידע נוסף בתחום זה