וויניפג - ידיעון כלכלי, רבעון 2, 2013

וויניפג היא בירת מחוז מניטובה שבמרכז קנדה ומתפקדת כמרכז הסחר והתרבות של המחוז. משלחת מטעם לשכת המסחר של המחוז ביקרה לא מזמן בארץ. להלן סקירה כלכלית עדכנית על העיר.

בידיעון ניתן למצוא אינדיקטורים ונתונים כלכליים מפורטים לסיכום שנת 2013 כולל נתונים השוואתיים למחוז מניטובה ולקנדה בכלל.
לצפייה

למידע נוסף בתחום זה