המשק בגאנה בצמיחה

גאנה הינה כלכלה צומחת ולא רק בשל סקטור הנפט, שתורם רבות לכלכלה המקומית. עם זאת, עדיין צמיחת סקטור הנפט עומדת על 8% בעוד שצמיחת סקטורים אחרים על 5%. הצמיחה במדינה צפויה להימשך, הכלכלה הופכת למגוונת יותר והסקטור התעשייתי מתפתח. ככלל, לא קיים חשש מחדלות פירעון של המדינה בשנים הקרובות והאופק בכללותו הינו חיובי.

גם הסקטור הפיננסי צובר תאוצה. עם זאת, קוטן השוק והריביות הגבוהות מאוד יוצרים תלות במימון חיצוני. יש מעט מדי הלוואות לחברות ותאגידים ונדרשת הורדת ריביות באופן משמעותי על מנת שהשוק ישתכלל. ההערכה של הבנק העולמי היא ששום בנק מקומי לא ייפול וכי המדינה תעמוד מאחורי הבנקים.

מבחינה פיסקאלית המצב שברירי. החוב החיצוני מתקרב ל-50% מהתמ"ג וצמח ב-12% בשנה האחרונה. לממשלה אתגרים משמעותיים בהקשר זה בטווח הבינוני ובראשם - הפחתת החוב החיצוני והפחתת הגירעון התקציבי.

המידע על פי נתוני חברת אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ.

למידע נוסף בתחום זה