אתיופיה -מידע על ענף הקפה באתיופיה ומאגר חברות וספקי קפה, קטניות, זרעים ותבלינים לשימושכם

רצ"ב רשימות (כולל טלפונים ודוא"ל) של חברות וספקי קפה, קטניות, זרעים ותבלינים החברים בהתאחדות ליצואני הקפה/ההתאחדות ליצואני זרעים ותבלינים באתיופיה.

לצפייה ראה קבצים מצורפים.

למידע נוסף בתחום זה