טורקמניסטאן: מכרז להתקנה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר תעשייתי

שגריר ישראל בטורקמניסטאן העביר לידנו מכרז של קומפלקס בתי זיקוק לנפט Turkmenbashi אשר פרסם מכרז להקמה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר תעשייתיים.

הצעות תתקבלנה לא יאוחר מיום 2.11.16.

הצעות יש להגיש בשתי מעטפות חתומות. המעטפה הראשונה צריכה לכלול מאפיינים טכניים ועל השנייה לכלול הצעת המחיר עבור הפרויקט.

למידע נוסף יש למלא את הטופס שלהלן.

למידע נוסף בתחום זה