סרי לנקה – מכרז לבניית והפעלת כביש מהיר

הרשות לפיתוח הכבישים של סרי לנקה פרסמה מכרז לבניית כביש מהיר עם ארבעה נתיבים מגשר Kelani החדש עד  Rajagiriya על בסיס BOT - חוזה שותפות בין המגזר הציבורי לפרטי.  

הרפובליקה הדמוקרטית של סרי לנקה מבקשת לעניין במכרז חברות לאומיות ובינלאומיות, על בסיס זיכיון מקסימאלי של 30 שנים וע"י השקעה של מימון עצמי. המשקיע יגבה אגרה מהמשתמשים באוטוסטראדה על מנת להחזיר את ההשקעה.

אורך הכביש המוצע הוא 6.9 ק"מ ועל המשקיע יהיה להשלים את הפרויקט תוך 36 חודשים ממועד הזכייה במכרז. הביצוע כולל בדיקת היתכנות, הערכה אקולוגית/סביבתית, תכנון, בניה, פיקוח, מימון, רכש, תפעול ותחזוקה. 

המועד אחרון להגשת המכרז: 31.10.16

לקבלת פרטים נוספים יש למלא את הטופס שלהלן.

למידע נוסף בתחום זה