בלגיה: חברה שפיתחה טכנולוגיה חדשנית ביותר לניהול פסולת, מחפשת שותפים עסקיים בישראל (67442)

חברה אשר פיתחה טכנולוגיה חדשנית ומצליחה ביותר לטיפול בפסולת עירונית מוצקה וחומרים אורגניים במזבלה, מחפשת יבואנים ושותפים עסקיים בישראל.

הטיפול נעשה באמצעות אופטימיזציה של עיכול אנארובי (ללא אוויר ושאינו זקוק לחמצן) "יבש וסטטי" המתרחש במזבלה. כאשר החמצן מתרוקן במזבלה, חיידקים אירוביים פועלים לפירוק הפסולת בתהליך הנמשך בין שבועיים עד שלושה שבועות (במקום 20 עד 50 שנים). 

הטכנולוגיה של החברה הופכת את הפסולת הביתית לחומרי גלם אורגניים (ביו פסולת) לתעשייה (מזון לבעלי חיים, אנרגיה, חקלאות ועוד).  

עד כה החברה הקימה מתקנים ב- 13 מדינות שונות. 

לקוחות פוטנציאליים: חברות גדולות לטיפול בפסולת, עיריות, חברות אגו-תעשייתיות המחפשות פתרון לפסולת האורגנית שלהן, מפיקים גדולים של דלק ביולוגי. 

שותפים עסקיים: חברות הנדסה, קבלנים גדולים העוסקים בפרויקטים של טיפול בפסולת ועוד.

 

לפרטים נוספים יש למלא את הטופס שלהלן.

למידע נוסף בתחום זה