סרי לנקה: הזמנה להגיש הצעות למכרז בתחום התשתיות

הסוכנות הלאומית לפיתוח כבישים פרסמה מכרז לשיקום כבישים במחוז קולומבו שבמדינה.

משך העבודות הינו 24 חודשים.

למכרז יכולות לגשת חברות בעלות ניסיון של למעלה מ- 5 שנים בתחום הבניה.

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.4.16

לקבלת מידע נוסף על המכרז יש למלא את הטופס שלהלן.

*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה