זמביה – פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית

החברה לפיתוח תעשיית זמביה, ביחד עם IFC – זרוע במגזר הפרטי של קבוצת הבנק העולמית, הודיעו על מכרז לפיתוח מואץ של שני פרויקטים בתחום אנרגיה סולארית לייצור חשמל.

 השלב הראשון בתהליך הוא לייצור של עד 100 מגה וואט, הכולל שני מתקנים נפרדים של עד 50 מגה וואט כל אחד.

הפרויקט יהיה כרוך בשלב פיתוח מוקדם, כולל פעילויות כמו זיהוי ורכישת אתר, רישוי, מסמכים מסחריים.

הפרויקט כולו מנוהל ע"י IFC. 

פרטים באתר

המידע התקבל משגרירות זמביה בישראל.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון מרמלשטיין, מנהלת קשרי חוץ אפריקה באגף הבינלאומי, במייל sharonc@chamber.org.il 
למידע נוסף בתחום זה