נפאל - מכרז להנפקת תעודות זהות ביומטריות- תאריך אחרון להגשה: 15.7.15

שגרירות נפאל בישראל מבקשת להזמין חברות ישראליות להשתתף במכרז להנפקת תעודות זהות ביומטריות.

המכרז פורסם השבוע והמועד להגשת הצעות הוא 15 ליולי.

במסמך המצורף תוכלו למצוא פרטים נוספים.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה