קפריסין - חברה מעוניינת לייבא מישראל מערכות לחסכון באנרגיה (83485)

חברה מסין מעוניינת לייבא מישראל מערכות לחסכון באנרגיה.

למידע נוסף ניתן לפנות לאגף הבינלאומי

למידע נוסף בתחום זה