מכרזים מאתיופיה

שגרירות ישראל באתיופיה העבירה לידנו מספר מכרזים באתיופיה בתחומים הבאים:

 • עבודות בניה להקמת בית חולים
 • מחשבים וציוד תקשורת
 • שירותי יעוץ לעיצוב בניין משרדים
 • אספקת כבלים מנחושת
 • מחשבים, אביזרי מחשב, מצלמות ומצלמות וידאו
 • משרד ממשלתי מעוניין לשכור יועץ אסטרטגי בתחום פתרון סכסוכים וקבלת החלטות
 • FLEXI FLUMES
 • מוצרים סולרים למשאבות מים ומרכזי בריאות
 • תחזוקת תשתיות
 • ציוד למעבדה אוניברסיטאית
 • Pipes, fittings Supply-Bids
 • Water-supply system
 • deep well drilling and pump test
 • Servers, UPS, storage
 • water supply system
 • construction of 10 KM drainage- Common Toilet

מצ"ב פירוט המכרזים.
לפרטים נוספים: chamber@chamber.org.il ,03-5631020

למידע נוסף בתחום זה