השבוע במאקרו-נתונים כלכליים מבנק לאומי מ- 22.1.14

להלן נתונים כלכליים באדיבות החטיבה לכספים וכלכלה של בנק לאומי. מבין הכותרות: עליית מדד המחירים לצרכן, הריבית צפויה להישאר ללא שינוי בזמן הקרוב, קצב עליית מחירי הדירות מתמתן.

למידע נוסף בתחום זה