מעין חרוד – תערוכה שנתית לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת – 6.11.13

ביום רביעי, 6.11.13, בין השעות 9:30-16:30 תיערך תערוכת יבול שיא לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת. התערוכה תתקיים בגן הלאומי מעין חרוד.

בתערוכה ישתתפו השדולה החקלאית בנוכחות שרים וחברי כנסת ויתקיים דיון בנושא הדרך למימוש זכויות המגורים בנחלות המושבים. מצ"ב קובץ לפרטים נוספים.

למידע נוסף בתחום זה